Googles annonsemodell vs. tradisjonell annonsering

mandag, desember 05, 2005

Avsluttende kommentar

Søkemotorannonsering har blitt meget populært bl.a. fordi muligheten for målrettet annonsering er større enn i tradisjonell papirbasert annonsering. Det unike med AdWords-modellen er det faktum at annonsøren kan målrette sine kampanjer ut fra søkeord og geografisk nedslagsfelt og kun betaler for annonsen når noen klikker på den, CPC (cost per click) i motsetning til flere andre som tilbyr søkemotorannonsering (www.sesam.no, www.sol.no og www.active24.no).

Mange søkemotorer tar også betalt for hvor høyt opp annonsøren ønsker å komme på søkeresultatet. Hos Google kan man ikke kjøpe seg til en bestemt plassering.

I følge Nina Furu, www.digi.no regnes annonser i Google Adwords for å være en effektiv form for Internett annonsering. Dette gjelder spesielt for norske søkeord, som gjerne har svært lave klikkpriser fordi AdWords foreløpig er lite kjent blant norske annonsører.
Dette må sies å ha gyldighet selv i dag ett år etter uttalelsen hennes. Når vi søker på norske ord er det ikke mange annonsører som kommer opp utenom internettportaler og –kataloger.

Typiske brukere av AdSense pr i dag er som tidligere nevnt mindre interesse-nettsteder som www.baby.no og www.sprakguiden.no. Disse sidene kan se ut som om de drives av ikke-kommersielle krefter og som har et ideologisk utspring. De kan de ikke måle seg med originalene som www.barnimagen.no eller www.sprakrad.no, som har en profesjonelt utseende side med mer fargerike annonser fra etablerte og kjente annonsører eller ingen annonsering som i sist nevntes tilfelle. Private blogg-steder er også typiske nettsteder som i dag bruker Google AdSense.

Kan Googles annonsemodell få viktige konsekvenser for annonsører og webeiere?

Vi har sett at avtalene man inngår med Google er meget enkle å forstå og bruke. I tillegg kan kunden selv lage sin egen annonse raskt og enkelt og få den publisert umiddelbart. Man slipper å gå veien om kundesentre og selgere samt at man også får god kostnadskontroll blant annet gjennom Google Advertising Professionals. Det er også lett å være enig i og like logikken i disse verktøyene. Vi ser imidlertid noen mørke skyer i horisonten:

Det finnes på nettet en verden av "søppel-sider" som kun har som formål å generere trafikk og produsere klikk. Det er en trussel mot kvaliteten på de besøkende du får som annonsør, men vi mener det er en større trussel for globale aktører enn mindre lokale annonsører.
For en annonsør er det her prøve og feile som gjelder; Kjør en Adword kampanje og analyser hvor stor andel av besøkende/responsen som kommer fra Google-annonser og som gjør det du vil de skal gjøre på nettstedet ditt. Så sammenligner du det med den responsen du normalt har etter tradisjonell internettannonsering.

I Googles argumentasjon skal CTR på din egen side være langt høyere for de som ser din Googleannonse, fordi disse besøkende skal ha høyere kvalitet ved at relevansen skal være høyere. Har du ikke høyere CTR på din egen side på klikkere fra Gooogle-annonsen, kan det være et symptom på at du får din del av all verdens irrelevante klikkere.

I en undersøkelse av Nico Brooks (www.marketingpower.com ) foretatt mellom Google Adwords og Overture viser det seg at Overture faktisk har en høyere CTR på de høyest rangerte søkeordene mens Google skårer bedre først et stykke ned på listen. Dette betyr at Google foreløpig er bedre på de mer spesielle søkeordene. Dette er et forhold som kan ha betydning for annonsører som ønsker å få flest mulig besøkende på kortest mulig tid.
Flere tilbydere av søkeordmarkedsføring har simuleringsverktøy som lar deg sjekke kvaliteten på de søkeord du ønsker deg. Overture har en, og Google har sin egen - så her kan man lett sjekke hvem som forventes å gi høyeste CTR.

Googles annonsemodell er relativt ny og det er fortsatt mulig å kjøpe seg annonser knyttet til det som antas å være attraktive ord og fraser. Det er nærliggende å tro at prisen annonsøren må betale for å komme i kontakt med kunder på gjennom denne måten vil stige i takt med at systemets popularitet øker. Da kan vi se en situasjon der det er de største aktørene som har råd til de viktigste søkeordene på nettet, og at mindre ressurssterke konkurrenter er avskåret fra denne type annonsering.

Gjør dette Googles modell til en e-revolusjon? Vi mener den representerer en ny retning innen internettmarkedsføring, en retning som jobber for brukerens interesser, og at det kan ha kvaliteter i seg som kan gjøre denne formen for annonsering til et betydelig virkemiddel. Mekanismer vi har pekt på som kan undegrave kvaliteten og dermed resultatene for annonsørene , virker sterkere i land med verdensspråk enn i Norge.
I en tid da det fortløpende lanseres nye internettverktøy og konsepter i takt eller utakt med at folks internettvaner endres, mener vi Googles løsninger gjennomslagskraft og at mange vil teste ut systemene.

12 Comments:

 • Har lest konklusjonen. Litt vanskelig for en som ikke driver i bransjen men allikevel forståelig. Har dere laget denne på oppdrag fra Googles?
  msh
  Knut

  By Blogger KnutStyrk, at 13.12.05  

 • Hei,
  hyggelig at det var forståelig. Dette er en ren prosjektoppgave i regi av NTNU og ikke noe oppdrag for Google.

  Solveig

  By Blogger solveig, at 20.12.05  

 • Takk for interessant informasjon

  By Anonymous Anonym, at 24.12.09  

 • Jibe Our Melancholy Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Nurture together up Mammoth Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Engross forth a Stupendous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On the treatment of the duration of Your Regimen ! We Huckster Permanent depreciate [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

  By Anonymous Anonym, at 18.2.10  

 • I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]

  By Anonymous Anonym, at 8.3.10  

 • Making money on the internet is easy in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat hosting[/URL], Don’t feel silly if you haven’t heard of it before. Blackhat marketing uses not-so-popular or not-so-known avenues to build an income online.

  By Anonymous Anonym, at 21.3.10  

 • http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
  site

  By Anonymous Anonym, at 28.1.13  

 • [url=http://www.onlinecasinos.gd]Online casinos[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of notable ("chunk and mortar") casinos. Online casinos concurrence gamblers to assess as lines in and wager on casino games with the supplant the Internet.
  Online casinos habitually publicize behind bars up as a replacement appropriate to the particulars that handy odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos call on higher payback percentages with a droplet gap automobile games, and some cause noted payout correlation audits on their websites. Assuming that the online casino is using an aptly programmed unsystematically slew generator, catalogue games like blackjack be paid an established espouse aboard edge. The payout apportionment after these games are established on non-standard chide to the rules of the game.
  Varied online casinos engage not at cuttingly or obtain their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Imposture Technology and CryptoLogic Inc.

  By Anonymous Anonym, at 24.2.13  

 • http://www.msn.com/ - [url=http://www.msn.com/]msn[/url] msn
  msn

  By Anonymous Anonym, at 2.3.13  

 • By Blogger خدمات منزلية, at 10.12.19  

 • By Blogger ابو خوخه, at 4.3.20  

 • By Blogger ابو خوخه, at 20.3.20  

Legg inn en kommentar

<< Home