Googles annonsemodell vs. tradisjonell annonsering

mandag, desember 05, 2005

.. og hvordan er Googles annonsemodell sammenlignet med tradisjonell internett-annonsering?

Med tradisjonell internettannonsering mener vi her første generasjons annonseringsløsninger med ulike former for bannerannonser på portaler, nettsider, søkemotorer og i e-post. Denne formen for annonsering har i sin utforming bygget på de samme grunnprinsipper og modeller som i tradisjonell papir- og eterbasert annonsering. Annonsørene betaler for å få plass på et nettsted som man håper og tror (ut fra analyser og undersøkelser) har potensial til å gi kontakt med ønskede kunder. Betalingsformen kan være fast pris pr periode og/eller i kombinasjon med en pris pr visning eller klikk på annonser .

Bannerannonsering og pop-up annonser er godt kjent for de fleste annonsører, men denne annonseformen sliter med synkende oppmerksomhet fra publikum, målt i forhold til antall visninger som reklamen får. Annonsørene svarer på dette ved å gjøre annonsene større, lage mer bevegelse og interaktivitet, tilføre lyd, med mer. Portalen AOL besluttet for noen år siden med øyeblikkelig virkning å forby pop-up annonser på portalen, selv om det på kort sikt ville bety en kraftig nedgang i inntektene. Det kommer stadig nye annonsefilterløsninger på markedet, og vi tar det som et tegn på at behovet for slike tjenester øker og at mange brukere ønsker å verne seg mot uønsket reklame. Automatiske reklamefiltre, pop-up blockers, etc. er det imidlertid lite å gjøre med.

Tradisjonell internettmarkedsføring har visningsbasert prissetting basert på historiske data om potensielle lesere/kunder i tillegg til klikkbasert prissetting. I takt med at stadig flere brukere finner veien til nettsider har prisen for visninger steget ( http://propaganda-as.no/php/art.php?id=281772), slik at vi i dag har et døgn-prisnivå på for eksempel toppbannere på store portaler som tilsvarer prisen for helside annonser i riksedekkende aviser. (ref. prisliste DN-nett, VG-nett).

Googles annonsemodell utelukker ikke eller overgår ikke nødvendigvis andre løsninger som allerede finnes på nettet, men den kan gi annonsører en ny og interessant måte å få kontakt med kunder/brukere. Siden prissettingen er basert på ytelse, pris pr klikk og ikke visning, er dette en annonseform som demper risikoen for fiaskoinvesteringer. Lager man en dårlig kampanje med dårlige søkeord risikerer man bare å få færre klikkere og dermed en lav regning eller det tar lengre tid å få det antall klikk du har betalt for. Forutsigbarheten blir dermed større. Du vet hva du kan forvente av antall besøk til ditt nettssted, og du vet hvor mye du betaler pr besøkende.

I sin form er Googles annonser meget nøkterne rett-på-sak tekstannonser. Det gir begrensninger til hvilke type budskap som egner seg. Det vil ikke være egnet til å skape stor oppmerksomhet, men det vil gjøre at kunder oppsøker din virksomhet - i den takt og omfang de finner det for godt. Slik sett vil Google-annonsering kunne være en effektiv motor/robot som gjør mye av fotarbeidet i annonseringen.

Ønsker man stor oppmerksomhet, påvirke følelser, fortelle en historie, eller brande sin virksomhet eller produkt bruker man fortsatt tradisjonelle kanaler innenfor trykk, eter og internett. Vil du at mennesker som er interesssert i din virksomhet skal ta kontakt med deg, bruker du Googles AdWord kampanje i tillegg. Det koster fortsatt lite, ingen utviklingskost, og du betaler for så mange besøkende du vil ha.

Alt dette forutsetter at Google har en dekning og distribusjon som er så god at du som annonsør oppnår det antall besøkende du er fornøyd med. En gjennomført AdWords kampanje vil gi det svaret raskt.

Google søkemotor er en suksessfaktor
Det finnes flere aktører på søkemotormarkedet, bl.a. Kvasir, Sesam, MSN. Yahoo og Altavista. Felles for disse at de består av søkeroboter og kataloger. Robotene er datamaskiner som vurderer nettstedenes innhold, mens katalogene har redaktører som vurderer relevans og innhold mot betaling. Google har en lederposisjon de har oppnådd med sin store dekning, og de muligheter de har til produktutvikling på tvers av sine ulike konsepter (GMail, GBase, GEarth, Froogle m.fl).
Uten denne dominerende stillingen på søkemotormarkedet ville ikke Googles annnonsemodell hatt samme potensial. I det øyeblikk norske kunder/brukere foretrekker Sesam som søkemotor fremfor Google vil det ikke være like interessant å benytte AdWord kampanjer fordi dekningen blir for dårlig.

Hva kan Google Adsense bety for webeiere i forhold til annonseinntekter?
For webeiere med etablerte annonseløsninger tror vi at AdSense vil kunne gi nye inntekstmuligheter i begrenset omfang. Du kan ikke påvirke hvilke annonser du skal få på nettstedet ditt og det vil for mange være uakseptabelt. Vi vil senere redegjøre nærmere for hvem vi tror vil ha størst glede av AdSense.