Googles annonsemodell vs. tradisjonell annonsering

mandag, desember 05, 2005

Hva kjennetegner Googles annonsemodell?

Relevans for søkere/brukere og ytelsesbasert for annonsør
Kjernen i Googles annonsemodell er at brukernes søkeord styrer hvilke annonsører de møter på sin treffside. Annonsørene kan selv definere hvilke søkeord de vil matches med og kan dermed skreddersy sin annonse til å ha størst mulig relevans i forhold til søkeordene. I tillegg betaler de kun pr. klikk på sine annonser. Googles annonsemodell er en derfor en ytelsesbasert tjeneste.


Det er enkelt å benytte tjenestene
Vi antar at Googles popularitet skyldes kvaliteten på treff kombinert med enkelhet. Med kvalitet mener vi relevante treff som ikke er kjøpt og betalt. For annonsørene er Googles annonsemodell også meget enkel å forstå og ta i bruk. I løpet av en halvtime er det mulig for en annonsør å ha registrert seg som annonsør og utarbeidet en kampanje med søkeord, kampanjebudskap, geografisk nedslagsfelt, fremdrift, budsjett, betalingsavtale m.m. Brukerveiledningene er av god kvalitet og det er enkelt å forstå konseptets grunnidé, muligheter og begrensninger.

Annonsører betaler bare for de kunder de ønsker
En annonsør definerer selv om hans annonse skal fremkomme på trefflisten til alle som søker på "rørlegger" eller om søket også skal inneholde ordene "Oslo, kvalitet, under bordet og Polsk" for at annonsen skal fremkomme. En annonsør som ønsker å ha med alle disse søkeordene vil få vist sin annonse færre ganger - men han treffer de få som er på jakt etter akkurat det han ønsker å tilby.

Muliggjør pullstrategi
Kundene oppsøker annonsørens tilbud pga relevans. Gjennom Google Search kommer kundene i kontakt med annonsørens tilbud ved selv å aktivt søke etter informasjonen. Gjennom GoogleMail vil ord og utrykk i epost kunne utløse relevante annonser - og det samme vil kunne skje på nettsteder, blogger etc, med Google-annonser (AdSense).

Konkurransedyktige annonsepriser – automatisk justering
Googles annonsetjenester er relativt nye og lavt priset for øyeblikket. Det er innebygde verktøy i avtaler som inngås at klikkprisen skal ligge under definerte konkurrenters priser. Samtidig er det mekanismer i prissystemet som gjør at annonsører som er villige til å betale mest får beste plassering på treffsidene.